Phenothiazines

 

Name MolStructure cas#
2-Acetylphenothiazine 6631-94-3
2-Chlorophenothiazine 92-39-7
2-Cyanophenothiazine 38642-74-9
2-Methoxyphenothiazine 1771-18-2
2-Methylmercaptophenothiazine 7643-08-5
2-Trifluoromethylphenothiazine 92-30-8